Circle Image

Jesteś na stałe zameldowany/zameldowana w Gminie Goleniów, jak również jesteś uczniem/uczennicą szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej dziennej położonej poza Gminą Goleniów albo uczniem/uczennicą liceum, technikum lub szkoły branżowej dziennej położonej na terenie Gminy Goleniów?

JEŚLI TAK, TO AKCJA „GOLENIÓW IS COOOL”
SKIEROWANA JEST WŁAŚNIE DO CIEBIE.

Biorąc udział w akcji „Goleniów is coool” otrzymasz od Gminy Goleniów zwrot kosztu przejazdów komunikacją miejską miasta, w którym się uczysz oraz otrzymasz specjalny pakiet promocyjny z zestawem upominków promujących Gminę Goleniów. Zwrot kosztów za przejazd dotyczy również przejazdów organizowanych w ramach gminnych przewozów pasażerskich, wykonywanych na terenie naszej Gminy przez PKS Gryfice Sp. z o.o.

Co należy zrobić, aby przystąpić do akcji „Goleniów is coool”?

 • Podpisz oświadczenie i porozumienie z Gminą Goleniów. Uwaga: są 2 rodzaje porozumień.
  • Jeśli masz ukończone 18 lat: pobierz druk oświadczenia i wypełnij je. Przyjdź do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie i podpisz osobiście Porozumienie między Gminą Goleniów i Wolontariuszem, dostępne w UGiM.
  • Jeżeli masz od 13 do 18 lat: pobierz druk oświadczenia i poproś Opiekuna, aby je wypełnił. Przyjdź z opiekunem do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie. Zgodę na udział w akcji musi wyrazić Twój rodzic/opiekun prawny, podpisując osobiście Porozumienie między Gminą Goleniów i Opiekunem Wolontariusza, dostępne w UGiM.
  • Jeżeli masz poniżej 13 lat: pobierz druk oświadczenia i poproś Opiekuna, aby je wypełnił. To porozumienie będzie dotyczyło Ciebie, jednak stroną tego porozumienia będzie Twój rodzic/opiekun prawny.
 • Chętnych do wzięcia udziału w akcji przyjmujemy od 12 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w Biurze Obsługi Interesanta oraz w Sekretariacie (pokój 202).

Pamiętaj! Aby otrzymać zwrot kosztów zakupu biletu obowiązującego od 1 września powinieneś podpisać Porozumienie do dnia 31.08.2019 r.

Co należy zabrać ze sobą do Urzędu?

 • ważną legitymację szkolną
 • numer rachunku bankowego
 • nr PESEL ucznia i rodzica/opiekuna prawnego

Aby uzyskać zwrot wartości biletu należy:

Przyjść do nas z wnioskiem o zwrot kosztu zakupu oraz z biletem, a my zrobimy przelew na rachunek bankowy podany w porozumieniu. Wniosek możesz także wysłać drogą mailową na adres: goleniowiscoool@goleniow.pl. Pamiętaj o dokładnym i czytelnym wypełnieniu wniosku i dołączeniu do niego:

 • papierowego imiennego biletu okresowego, lub:
 • elektronicznego imiennego biletu okresowego, lub:
 • potwierdzenie wykonania doładowania lub zasilenia biletu okazany łącznie z okresowym imiennym biletem papierowym lub elektronicznym (tj. np. potwierdzenie z kasy biletowej, wydruk z biletomatu, wydruk z historii doładowań internetowych z konta w systemie elektronicznym utworzonym na potrzeby sprzedaży biletów przez organizatora lub operatora, zaświadczenie lub inna forma potwierdzenia wydana przez sprzedawcę biletu/ doładowania lub zasilenia),
 • rachunku lub faktury VAT za dokonanie zakupu biletu /doładowania lub zasilenia, okazanej łącznie z okresowym imiennym biletem papierowym lub elektronicznym.

Za co zwracamy koszty?

 • Gdy przyniesiesz do nas bilet lub potwierdzenie jego doładowania, otrzymasz zwrot kosztu jego zakupu.
 • Zwrotem kosztów objęty jest tylko imienny bilet okresowy/doładowanie lub zasilenie wystawione na danego ucznia - miesięczny lub jego wielokrotność obejmująca okres nie dłuższy niż do 31.08.2020 r., zakupiony z odpowiednią zniżką, nie przekraczający miesięcznie wartości 200,00 zł.
 • Zwracamy koszt zakupu biletów w komunikacji zwykłej lub pośpiesznej, na jedną linię lub na tzw. sieciówki
 • Zwrot kosztów nie dotyczy biletów komunikacji międzymiastowej.
 • Koszt biletu /doładowania lub zasilenia zakupionego przed dniem podpisania porozumienia Korzystający zwróci Wolontariuszowi proporcjonalnie za każdy pełny miesiąc, licząc od pierwszego pełnego miesiąca od daty zawarcia porozumienia do daty jego wygaśnięcia.

Jakie będą Twoje obowiązki?

 • Zależy nam na tym, abyś godnie reprezentował/reprezentowała Gminę Goleniów.
 • Powinieneś/powinnaś korzystać z przedmiotów zawartych w pakiecie promocyjnym.
 • Musisz przestrzegać warunków określonych w porozumieniu.

Z akcją startujemy w poniedziałek, 12 sierpnia 2019 r. o godz. 8:00.

 • Druga edycja akcji „Goleniów is coool” trwa przez cały rok szkolny 2019/2020.

Jeśli masz jakieś pytania, zadzwoń na naszą bezpłatną infolinię: 800 69 69 01

Dokumenty

Wnioski o zwrot kosztów zakupu biletu, doładowania lub zasilenia wraz z potwierdzeniem nabycia, należy składać w terminie nie wcześniejszym, niż po upływie 7 dni, licząc od dnia rozpoczęcia ważności (obowiązywania) tego biletu, doładowania lub zasilenia.

Wniosek o zwrot kosztów zakupu biletu - pobierz, wydrukuj i wypełnij

Oświadczenie - pobierz, wydrukuj i wypełnij

Porozumienie między Gminą Goleniów i Wolontariuszem - nie musisz drukować tego dokumentu, będzie dostępny w UGiM

Porozumienie między Gminą Goleniów i Opiekunem Wolontariusza - nie musisz drukować tego dokumentu, będzie dostępny w UGiM